About Us

MangoMove : Mobile Solution Gateway : Mobile Content,
Mobile Interactive. The best SMS solution for partner.

เราเป็นที่ปรึกษาและจัดทำระบบสำหรับ บริการต่าง ๆ ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสื่อกลาง ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะ การให้บริการเนื้อหา (Content) หรือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร โต้ตอบ เพื่อการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ  ของตัวสินค้า/บริการ หรือตัวองค์กร

บริการต่าง ๆ ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสื่อกลางนี้ สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในเชิงการตลาด  โปรโมชั่น หรือใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงโอเปอเรชั่น หรือการบริการจัดการในธุรกิจ ในด้านต่าง ๆ

Mobile Digital Content (การให้บริการเนื้อหาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่)

เราให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การเป็นที่ปรึกษาในเชิงการตลาด การจัดทำระบบที่มีประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการ ตลอดจนไปถึงการดูแลการทำการตลาดให้แก่บริการ นั้น ๆ ตลอดอายุของการให้บริการ

สำหรับผู้ที่อยากเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการขายหรือนำเสนอเนื้อหา (Content) ผ่าน SMS/MMS หรือเทคโนโลยีอื่นๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากเนื้อหาที่มีอยู่ เพียงท่านเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในเนื้อหา (Content) นั้น เราพร้อมจะช่วยท่านคิดและช่วยท่านทำ ด้วยความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็น partner ที่ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพของตัวบริการ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

 
 • บริการส่งข่าวสารในระบบสมาชิก
  (SMS/MMS Subscription Service)

  การบอกรับเป็นสมาชิกเพื่อรับข้อมูลเนื้อหาในเรื่องต่าง ๆ เป็นรายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน
 • บริการดาวน์โหลดเนื้อหา ข้อความ ภาพ เสียง
  (Content Download)
  การแสดงความประสงค์ขอรับข้อมูลเนื้อหาเป็นรายครั้ง

 

Mobile Interactive

การให้บริการระบบสื่อสารระหว่างองค์กรและกลุ่มเป้าหมาย ผ่าน SMS/MMS บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

เราให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การเป็นที่ปรึกษาในเชิงการตลาด   การจัดทำระบบที่มีประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการ  ตลอดจนไปถึงการดูแลการทำการตลาดให้แก่บริการนั้น ๆ ตลอดอายุของการให้บริการ

สำหรับผู้ที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนเฉพาะกิจ ในการทำการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการจัดกิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการต้องการเข้าถึงลูกค้าและให้ลูกค้าเข้าถึงเรา  การต้องการกระตุ้นยอดขาย การโปรโมทสินค้าใหม่ หรือการสร้าง brand awareness  ท่านสามารถติดต่อเราได้ เราพร้อมจะช่วยท่านคิดและช่วยท่านทำ

 
 • การใช้ SMS/MMS โต้ตอบกับรายการวิทยุหรือโทรทัศน์
  Real time หรือ เป็น database
 • การแสดงความคิดเห็นโดยการ Vote หรือ การเล่นเกมส์ ตอบคำถาม ในลักษณะต่าง ๆ
 • การใช้ SMS/MMS แทนการส่งคูปองเพื่อชิงโชค   
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในเชิง operation :
  ของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ Request ขอข้อมูลผ่านทาง SMS เช่น การขอรหัสผ่าน การบริหารการลงทะเบียน หรือการทำ CRM สะสมแต้มในการซื้อ /การขาย สินค้าต่าง ๆ 

 

เพียงท่านสนใจ และประสงค์ที่จะร่วมงานกับเรา เรายินดีรับฟัง
และร่วมวิเคราะห์ความเป็นไปได้สำหรับโครงการของท่าน

ติดต่อเราคลิกที่นี่

 

 

เคล็ดไม่ลับเสริมดวงและทำนายตามวันเกิด
เคล็ดไม่ลับเสริมดวง
และทำนายตามวันเกิด
เผยช่องเฮงทุกราศี
เผยช่องเฮงทุกราศี
โฆษณ์บันเทิง
โฆษณ์บันเทิง
มีสติ
มีสติ
ต้นกล้านิวส์
ต้นกล้านิวส์
ผีบอก
ผีบอก
 

 

 

 

 

 
Copyright T-Stone Co., Ltd. 2010-2012. All right served.
MangoMove : Mobile Solution Gateway : Mobile Content, Mobile Interactive. The best SMS solution for partner.
home | about us | services | technical support | FAQs | contact us | T-Stone.co.th